ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van GRUTTER.

Artikel 2.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij door GRUTTER schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3.

Op de betrekkingen tussen GRUTTER en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4.

Bij geschillen over toepassingen van de Algemene Voorwaarden zullen deze worden beslecht door de Bevoegde rechter.

Artikel 5.

Alle aanbiedingen van GRUTTER zijn vrijblijvend.

Artikel 6.

Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:
a) opdrachtgever: iedere natuurlijke rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van GRUTTER.
b) opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en GRUTTER.
c) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Artikel 7.

Een opdracht is aangegaan indien hiervan een door opdrachtgever (digitaal) getekend exemplaar door GRUTTER retour is ontvangen, of als de consultant met de werkzaamheden bij opdrachtgever is begonnen.

7.1 Annuleren en/of afmelden voor workshops kan tot 2 (twee) weken voor aanvang van de workshop. Vanaf 2 (twee) weken van te voren afmelden vindt 50% restitutie plaats. Bij afmelding vanaf 1 (één) week van te voren vervalt het recht op restitutie en bent u het gehele bedrag verschuldigd.

7.2 Workshops gaan definitief door bij deelname van minimaal 6 personen.

Artikel 8.

Bestellingen worden binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling per post verzonden, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. De levertijd geldt als een indicatie.

Direct nadat de goederen als geleverd gelden, draagt de koper het risico van alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen mocht ontstaan.

Wordt je pakket beschadigd aangeboden, dan moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als het pakket is aanvaard.

Bij een probleem met de levering van de bestelling kun je contact met ons opnemen via info@grutter.nl. Dan gaan we met elkaar op zoek naar een passende oplossing.

Artikel 9.

Herroepingsrecht:  Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits het artikel niet is beschadigd. Maak je gebruik van het herroepingsrecht dan heb je 14 dagen de tijd om het product te retourneren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag incl. verzendkosten teruggestuurd. Retourkosten zijn voor eigen rekening. Binnen 14 dagen zal het verschuldigde orderbedrag worden overgemaakt, mits het product in goede orde retour is ontvangen.

Artikel 10.

Doorverkoop: Doorverkoop van de producten van GRUTTER in of tijdens andere gelegenheden (bijvoorbeeld winkels of evenementen) dan bij start van de samenwerking is afgesproken, is alleen toegestaan na afstemming met en akkoord van GRUTTER.

Artikel 11.

Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag is interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorberekend.

Artikel 12.

Alleen betalingen aan GRUTTER werken bevrijdend.

Artikel 13.

Indien een nota niet binnen de betalingstermijn is betaald, is er een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend zonder verdere ingebrekestelling.

Artikel 17.

Persoonlijke gegevens

GRUTTER vraagt en bewaart alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening en om eigen diensten en producten te kunnen promoten. Wij verkopen deze gegevens NOOIT door aan derden. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarden doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen; te denken aan het doorgeven van adresgegevens aan PostNL voor bezorging van de bestelling.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Neem contact op via info@grutter.nl