GRUTTER, gevestigd aan Elspeterweg 78a te UDDEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: info@grutter.nl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
GRUTTER verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Postadres (bij aankoop producten)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GRUTTER verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Om een nieuwsbrief te versturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GRUTTER bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: wij bewaren deze gegevens totdat je aangeeft deze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
GRUTTER verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Een cookie is een klein gegevensbestand waarmee je browser verzonden informatie opslaat op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon. Er wordt nooit persoonlijke informatie opgeslagen in cookies. Opgeslagen cookies zijn veilig en kunnen je apparaat of de bestanden daarop niet beschadigen.

We werken met twee soorten cookies: functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zorgen dat de website naar behoren werkt. Niet-functionele cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren.Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GRUTTER en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GRUTTER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@grutter.nl

GRUTTER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: info@grutter.nl.